Telefonická rezervace244 910 677 | 607 588 305 K hrnčířům 31, Praha 4 - ŠeberovZobrazit na mapě

Čelní sklo – oprava prasklin autoskla

Čelní sklo - oprava prasklin autosklaOprava autoskla – opravy prasklin jako chytrá alternativa k výměně autoskla

Náš pneuservis provádí opravy prasklin čelních dvouvrstvých autoskel za pomoci osvědčené profesionální kvality.
ATEST MD – osvědčení autorizace k provedení opravy autoskla.

Tato technologie využívá přesné tlakové spojení, maximální tlakový a vakuový výkon a skvělé vlastnosti používaných materiálů a opravných pryskyřic, které v současné době nemají žádnou srovnatelnou konkurenci. Toto zařízení používají mimo jiné i koncerny, jako je Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan, Toyota, Opel a MAN.

Autosklo lze opravit s minimálním ohledem na stáří a tvar praskliny!

Čelní sklo - oprava prasklin autoskla Čelní sklo - oprava prasklin autoskla Čelní sklo - oprava prasklin autoskla Čelní sklo - oprava prasklin autoskla

Pokud máte na čelním skle prasklinu, nemusí vždy se přistupovat k výměně autoskla. Každý zásah do autoskla je pod vlivem lidského faktoru jisté riziko poškození karoserie a netěsnosti. Opravou praskliny do 1 hodiny dosáhneme obnovení původní pevnosti a stability autoskla. Navíc z připojištění čelního skla Vám pojišťovna opravu praskliny ochotně zaplatí, dokonce bez nutnosti hradit spoluúčast.

Pro lepší představu, jak probíhá oprava skla, nabízíme speciální videa ke stažení

Co Vás nejvíce zajímalo? –  nejčastější otázky ohledně opravy autoskla

Co je to vlastně oprava autoskla?

Oprava neboli scelení je alternativou k celkové demontáži a výměně autoskla. Konkrétně dochází k opravě praskliny pomocí odsátí vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahrazení speciální látkou, která má index lomu světla stejný jako sklo.
Opravou dojde k obnovení původní pevnosti a stability autoskla a zároveň k významnému zlepšení optických vlastností v místě původního poškození. 80% prasklin vzniklých od letícího kamene je technicky opravitelných za předpokladu, že prasklina nekončí v okraji skla.

Proč si nechat opravit prasklinu na čelním skle?

Důvodů, proč si mnozí nechávají opravit čelní sklo, je několik:

  • Finanční: bez připojištění může být výměna autoskla velmi drahá záležitosti, s připojištěním nemusí limit pojistného plnění vždy pokrýt veškeré náklady na výměnu autoskla a klient pak musí doplatit zbytek do celkové fakturované částky za realizovanou výměnu. V případě opravy nehradí klient spoluúčast, kterou by při výměně skla musel pojišťovně uhradit. S původním originálním sklem má vozidlo větší prodejní hodnotu. Prasklina ve stírané ploše dnes hrozí ztrátou až 5 bodů a pokutou do 10.000,- Kč.
  • Technické: riziko, že nalepením nového skla vzniknou netěsnosti nebo že při vyřezávání původního autoskla dojde k poškození karoserie či interiéru. Opravou praskliny dojde k trvalému zamezení dalšího rozšiřování praskliny. Obnova bezpečnostní funkce v místě, kde se airbag spolujezdce při aktivaci opírá o čelní sklo.
  • Časové: řada klientů upřednostňuje raději rychlou opravu na počkání (do 1 hodiny) než zdlouhavou výměnu čelního skla s nutností odstavit vozidlo s ohledem na bezpečné zaschnutí lepidel

Co na opravy autoskel říkají pojišťovny?

Všechny pojišťovny uznávají tuto metodu opravy. Důvod je jasný: pojišťovnu přijde tato cesta odstranění praskliny levněji než výměna autoskla. Některé pojišťovny dokonce opravu vyžadují, pokud prasklina splňuje jejich vnitřní směrnice o velikosti a umístění na ploše skla.
Pojišťovna je povinna uhradit opravu i tzv. nesmluvním autoservisům za předpokladu, že klient dodržel řádný postup nahlášení pojistné události a umožnění prvotní prohlídky poškozeného skla osobou, která je k tomu oprávněna danou pojišťovnou.
V budoucnosti budou hrát opravy autoskel z pohledu pojišťoven stále větší a větší roli, tak jak je tomu i v západní Evropě. Více osvětlí článek iDNES, pro jehož zobrazení klikněte zde.

Jaké typy autoskel je možné opravit?

Naší metodou lze opravit jakákoli dvouvrstvá automobilová skla. Nezáleží na tom, zda se jedná o sklo čiré, tónované, vyhřívané či reflexní. Kromě osobních je možné kvalitně zacelit i autoskla nákladních automobilů a taktéž i robustní autobusová skla.
Rozhodně pomocí této metody nelze opravit kalená skla, tzn. na vozidle boční a zadní, která se v případě rozbití rozpadnou na tisíce kousků.

Je po opravě ještě něco vidět?

Ano, každá oprava autoskla po sobě zanechává určité optické stopy, které se ve výsledku mohou lišit podle typu praskliny. Na vzorovém čelním skle Vás seznámíme s tím, jakou optiku můžete od opravy očekávat.
Po opravě je původní prasklina v pohledu do interiéru vozu ve většině případů již neviditelná. Řidiči tak nehrozí pokuta ani ztráta bodů a bez problémů projde STK.

Měla by mít technologie na opravy autoskel ATEST?

Oprava čelního skla je zásahem do homologace vozidla, a proto by všechny technologie na opravy čelních dvouvrstvých skel používané v ČR měly před použitím získat schválení Ministerstva dopravy ČR, které na základě rozhodnutí vydá ATEST 8SD. Každý klient pak po opravě obdrží osvědčení o provedené opravě autoskla.
Smutnou skutečností je, že mnoho technologií je v ČR používáno bez atestu a příkladná k tomu je i kvalita provedení.

Naše technologie PS má řádný ATEST 8SD 3129.

Je možné opravit prasklinu v jakémkoli místě čelního skla?

Legislativa EU vylučuje opravy dvouvrstvých autoskel v zorném poli řidiče – EHK č.43.
Zorné pole řidiče ovšem není plocha, kterou zabírají stěrače. Se stanovením přesných hranic Vám rádi poradíme.

Jak velkou prasklinu je možné opravit?

Technicky je v podstatě možné opravit prasklinu bez ohledu na její velikost či délku (běžně do 10 cm). Prasklina ovšem nesmí ani jedním koncem zasahovat do okraje autoskla a vstupní otvor (místo dopadu kamene – kráter) by neměl být větší než cca 5 mm.

Záleží na stáří praskliny a míře jejího znečištění?

Nezáleží za předpokladu, že si prasklinu necháte opravit v servise, kde je použitá profesionální technologie.

Co tedy představují černé skvrny uvnitř praskliny?

Tmavé zabarvení (lépe viditelné, pokud si prasklinu zevnitř skla podložíte bílým papírem) je výsledkem průniku vzduchu do dutiny praskliny, kde mezi první vrstvou skla a fólií způsobuje určitou optickou vadu, pro niž je typické černé zabarvení.
Kvalitně provedenou opravou praskliny dojde ke 100% vysátí vzduchu a jeho nahrazení speciální látkou, která má index lomu světla stejný jako sklo.
Pokud Vám někdo provedl opravu autoskla a opravný materiál se již po několika týdnech vydrolil a zanechal po sobě nepříjemný kráter, tak je to nejspíše způsobeno tím, že opravou nedošlo ke 100% odsátí vzduchu, který vlivem své roztažnosti vytlačil výše zmíněný opravný materiál ven. V horším případě Vám zbytky vzduchu (viditelné jako černé fleky) mohou způsobit další rozšiřování praskliny a to nemluvíme o tom, že opticky prasklina vypadá spíše jako neopravená.

Kolik stojí oprava jedné praskliny?

Cena opravy autoskla je závislá na více faktorech, proto je nejlepší obrátit se pro stanovení ceny za opravu konkrétní praskliny na některý z našich techniků. Řádově však cena za opravu autoskla se pohybuje kolem 1000 Kč.

Na opravu čelního skla u nás v Šeberově se můžete objednat osobně v naší provozovně autoservis Praha 4 nebo telefonicky  mobil 607 588 305